Dobro došli na web sajt Poslovneponude.com

Kako funkcioniše poslovneponude.com?

Pronalaženje potrebnih informacija na našem portalu je vrlo jednostavno rešeno. Tako, npr. da bi ste došli do potrebnih traženih informacija, možete prelistavati kategorije na početnoj stranici, možete koristiti integrirani poslovni pretraživač . Neposredno nakon vaše registracije i prijave na naš sistem, imaćete priliku dodavati svoje vlastite proizvode i usluge. Prilikom registracije novog proizvoda, Vaš proizvod će biti dodat u poslovneponude.com, a nakon njegove autorizacije, dobićete jedan e-mail sa potvrdom o pojavljivanju proizvoda u portalu. Istovremeno naša tehnologija će vas redovno obaveštavati o pojavljivanju novih proizvoda i usluga u poslovnoj ponudi drugih naših korisnika, a koje ste označili kao "tražene" , a vaše poslovne resurse oslobađa za druge - važnije poslove . Prilikom prikaza proizvoda i usluga iz vaše poslovne ponude, koristimo sledeće detalje :

- prikaz naziv proizvoda,
- prikaz detaljnog tekstualnog opisa proizvoda ili usluge,
- prikaz naziva, pune adrese svih drugih dostupnih kontakt informacija o Vama,
- prikaz digitalne fotografije proizvoda

Na ovaj će način, svaki od zainteresovanih korisnika dobiće sve potrebne informacije o Vašem proizvodu ili usluzi, raspoloživim kapacitetima, cenama i uslovima, prikaz izgleda proizvoda, i biće istovremeno u prilici da direktno kontaktiraju i ugovaraju posao sa Vama, i to bez ikakvog posredništva sa naše strane ili bilo kakvih dodatnih troškova.

Korišćenje poslovneponude.com

Svaki registrovani korisnik poslovneponude.com je samostalno odgovoran za sadržaje koje objavljuje u portalu i samostalno odgovara za eventualnu štetu nastalu objavljivanjem svojih sadržaja. Administratori poslovneponude.com zadržavaju pravo uklanjanja ili neautorizacije svakog neprikladnog sadržaja objavljenog na poslovneponude.com bez obrazloženja prema davaocu informacija, ukoliko se isti na bilo koji način ogreši o pravilnik poslovanja poslovneponude.com, a korisnici koji više puta povrede pravilnik poslovneponude.com biće privremeno ili trajno onemogućeni u korištenju sistema .

Ko se može registrovati na našem portalu?

Registracija na poslovneponude.com mogu izvršiti sve pravne i fizička lica koja legalno obavljaju proizvodnju ili uslužnu delatnost i sve dok njihova delatnost ne povredi pravilnik poslovanja poslovneponude.com . Registraciju u našem sistemu ne mogu izvršiti pravna i fizička lica čija delatnost:
- ugrožava ljudske živote ili živote životinja,
- ugrožava prirodnu okolinu,
- obuhvata proizvodnju trgovinu opojnim drogama, pornografskim i drugim sličnim sadržajima, ilegalnom proizvodnjom i trgovinom oružjem i eksplozivom, itd.

Svaki takav proizvod će bez upozorenja i objašnjenja biti smesta uklonjen, a korisniku koji na takav način krši pravilnik poslovanja poslovneponude.com poslovnog sistema, biće privremeno ili trajno onemogućeno korišćenje našeg portala, a sve u svrhu očuvanja visokog nivoa pružanja usluga i stroge profesionalnosti pri nastupu na tržtu. Portal nažalost ne može sprovoditi potraživanja/dugovanja firmi koje nisu registrovane .
Portal je spreman na prilagođavanje potreba svakog pojedinog korisnika posebno. U slučaju da želite poslovati na određen način pokušaćemo napraviti kompromis i ispuniti Vašu želju u skladu sa zakonom i posebno definisati ugovor.